Encyklopedie


Thengel


Thengel
(dcera)
(dvě dcery)
Lothíriel
Elfwine

Thengel, syn Fengelův, byl král Rohanu. Měl dvě sestry. Narodil se roku 2905 T.v., na trůn nastoupil v roce 2953 a zemřel roku 2980. Měl pět dětí, z toho čtyři dcery; nejmladší z nich byla Théodwyn, která si vzala svého bratrance z čtrnáctého kolena, Éomunda. Jeho druhé dítě a jediný syn se jmenoval Théoden.

Thengel neměl příliš v lásce svého otce. Odešel proto do Gondoru, kde žil až do Fengelovy smrti, tam se také oženil s Morwen z Lossarnachu, což byla žena z příbuzenstva knížete z Dol Amrothu.

Když Fengel zemřel, Thengel se jen nerad vracel do Rohanu, protože si oblíbil krásná údolí Lossarnachu. V té době téměř neuměl rohirsky, zato plynně mluvil západštinou a sindarštinou - rohirštinu se musel doučit. Jeho dvůr tak byl značně ovlivněný gondorskou kulturou. V jeho službách se také načas objevil tajemný cizinec jménem Thorongil, který později odešel do Gondoru sloužit správci Ecthelionovi (teprve mnohem později vyšlo najevo, že šlo o Aragorna).zpět