Encyklopedie


Eorl Mladý


Eorl Mladý byl vládce Éothéodu po svém otci Léodovi. Narodil se roku 2485 a nastoupil jako velmi mladý roku 2501, když jeho otec zahynul při krocení koně Feaůrófa. Eorl se proslavil tím, že aby otce pomstil, podařilo se mu Felarófa zkrotit. Získal přízvisko Mladý, protože nastoupil už v šestnácti letech a až do smrti si zachoval mladé vzezření.

Když byl Gondor roku 2510 v tísni kvůli útoku Balchothů, vzpomněl správce Cirion na potomky Seveřanů v Éothéodu a vyslal tam posly. Jeden z nich dorazil a sdělil Eorlovi žádost o pomoc. Eorl přišel s éothéodskými jezdci zrovna ve chvíli, kdy Balchothové vjížděli do Calenardhonu a v bitvě na Polích Celebrantu Balchothy rozdrtili. Za odměnu dostali éothéodští muži Calenardhon, který se od té doby nazýval Rohan a jeho obyvatelé Rohirové. Eorl se závázal mocnou přísahou, že vždy jeho potomci i on vyjdou na pomoc Gondoru, když bude třeba. Eorl se stal králem Rohanu a vládl 35 let do roku 2545, kdy na Vysočinu ve východním Rohanu vpadla nová horda Balchothů. Eorl zahynul v bitvě, ale nepřátelé byli poraženi a vyhnáni z Rohanu. Po Eorlovi nastoupil jeho syn Brego.zpět