Encyklopedie


Théoden Obnovený

Théoden Ednew


Rohanský král, poslední z Druhé řady, jediný syn Thengela a Morwen z Lossarnachu. Narodil se roku 2948 T. v. v Gondoru, kde byl Thengel v dobrovolném vyhnanství kvůli sporům se svým otcem Fengelem. Měl jednu starší a tři mladší sestry. Jeho nejmladší a nejkrásnější sestra byla Théodwyn, která se provdala za maršála Éomunda.

Théoden si vzal za ʒenu Elfhildu, ta ale zemřela při porodu jejich jediného syna Théodreda roku 2978. Théoden nastoupil roku 2980. Po smrti Éomunda a Théodwyn roku 2998 se ujal jejich dětí, Éomera a Éowyn a vychovával je jako vlastní. Sarumanovými kouzly a prostřednictvím svého zrádného rádce Grímy zchátral a předčasně zestárl. 25. února 3019 padl Théodred v První bitvě u brodů Ʒelíze. 2. března dorazil do Edorasu Gandalf a uzdravil Théodena ze Sarumanových kouzel. Théoden vyhnal Grímu a vydal se do vítězné Bitvy o Hlásku.

Později u Ʒelezného pasu se spřátelil s dvěma hobity, Pipinem a Smíškem a projevil velký zájem o jejich vyprávění, ačkoli jim osud nedopřál dlouhý čas pospolu. Pipin byl odvezen Gandalfem do Gondoru, ale Smíška Théoden jmenoval svým panošem a spolu s ním cestoval do Šeré brázdy a pak do Edorasu, odkud vyráʒelo rohanské vojsko do Gondoru. Tam ho ale propustil ze svůch sluʒeb a nedovolil mu následovat jej do bitvy. Aniʒ to Théoden věděl, Smíška se ujala Éowyn, která měla stejný problém a aby mohla jet do bitvy, přestrojila se za muʒe. Cestou do Gondoru Théoden vyuʒil pomoci Divokých lidí z Drúadanského hvozdu, kteří jeho vojsko provedli tajnou stezkou Údolím kamenných vozů, aby se Rohirové vyhnuli skřetí armádě, čekající na ně na cestě, a mohli se rovnou zapojit do bitvy na Pelennorských polích.

V bitvě Théoden statečně bojoval, osobně zabil velitele a herolda haradské jízdy. Pak se ale střetnul s Černokněʒným králem a byl smrtelně zraněn, kdyʒ se na něj svalil jeho kůň Bělohřívák. Éowyn a Smíšek, kteří se drʒeli v jeho blízkosti, ale pomstili jeho smrt a zabili Černokněʒného krále.zpět