Encyklopedie


Calimehtar


Calimehtar, syn Narmacila II., byl třicátým králem Gondoru. Narodil se roku 1736. Nastoupil na trůn roku 1856. V té době Vozatajové náhle zaútočili na Gondor a dobyli všechny východní provincie kromě Ithilienu a tehdy padl Calimehtarův otec Narmacil II.. Calimehtar ho ale pomstil tím, že Vozataje s pomocí Seveřanů porazil na Dagorladu. Na oslavu vítězství postavil v Minas Anor slavnou Bílou věž (později byla známa jako Ecthelionova věž, neboť ji přestavěl správce Ecthelion I.).

Calimehtar měl syna Ondohera a dceru (její jméno není známé, ale jejím synem byl vojevůdce Minohtar). Zemřel roku 1936, po něm nastoupil na trůn jeho syn Ondoher.zpět