Encyklopedie


Narmacil II.


Narmacil II. byl dvacátým devátým králem Gondoru. Jeho otec byl slavný Telumehtar Umbardacil. Narodil se roku 1684 T.v. a vládl mezi roky 1850 - 1856, kdy zemřel. Za svého krátkého panování nestihl učinit žádný významný čin. Gondor napadli Vozatajové, kteří dobyli všechny provincie na východ od Anduiny kromě Ithilienu. Narmacil se proti nim vydal do boje a padl. Brzy ho však pomstil jeho syn Calimehtar.zpět