Encyklopedie


Dagorlad

Bitevní pláň


Velká pláň na severu od Mordoru, dějiště několika bitev.

První velká bitva se zde odehrála ve válce Posledního spojenectví na konci Druhého věku, kdy byl Sauron posléze na svahu Hory osudu poražen.

Další významná bitva tu proběhla roku 1899, v ní král Gondoru Calimehtar zvítězil nad Vozataji.
Roku 1944 přišla z východu další veliká armáda Vozatajů, která porazilla severní armádu Gondoru. Král Ondoher v bitvě padl, ale Vozatajové byli brzy nato překvapeni v Severním Ithilienu jižní armádou, vedenou generálem Eärnilem, která se vrátila z výtězné bitvy proti Haradským, a nyní rozprášila vojsko Vozatajů. Eärnil byl potom korunován králem, protože byl v mužské linii nejbližším příbuzným krále Ondohera.

Poslední z velkých bitev Třetího věku se tu odehrála ve Válce o Prsten, kdy se Kapitáni Západu bránili přívalu nepřátel na na dvou pahorcích před Branami Mordoru. V bitvě neměli šanci vojensky zvítězit, protože počet nepřátel je několikrát převyšoval, ale právě v tu chvíli byl Jeden prsten vhozen do Hory osudu, čímž Sauronova moc padla a překvapené vojsko Mordoru bylo rychle poraženo.
zpět