Encyklopedie


Seveřané


Seveřané je označení pro skupinu národů žijící převážně ve Rhovanionu. Byli to potomci předbeorovců a především předmarachovců, tj. byli příbuzní Dúnadanů.

V Druhém věku jejich území sahalo na jihu zhruba po jižní okraj Temného hvozdu. Severní hranici tvořili asi Železné hory a Erebor. Po pádu Saurona Jejich území mohlo sahat až skoro k Anduině.

Když v šestém století Třetího věku Turambar dobývá nová území na východě, sousedí Seveřané přímo s Gondorem. Když v dvanáctém století sjednocuje kníže Vidugavia Seveřany od Celduiny až po jejich jižní hranici, navazují přátelské vztahy s Gondorem a dosahují vrcholu moci a prosperity. Králové si je oblíbili, dali jim velká území od Emyn Muil až téměř k horám v Dorwinionu a možná až k Dagorladu; a byl k nim jako vyslanec poslán princ, později král Valacar. Ten si bere Vidumavi, dceru Vidugaviovu, a mají spolu syna Eldacara, jazykem Seveřanů se však jmenuje Vinitharya. To se nelíbí Gondořanům z jižních provincií a Eldacara neuznají. Tak vznikl Příbuzenský svár.

Další významné události se děly, když kolem roku 1856 vpadli do Gondoru Vozatajové. Tehdy byla jižní hranice od nejvýchodnějšího výběžku jižního Temného hvozdu až k soutoku Celduiny a Carnen, nebo možná trochu jižněji. Vozatajové ale většinu tohoto území obsadili a část seveřanů si podrobili, část jich uprchla na západ do Temného hvozdu a dál do údolí Anduiny. Když Calimehtar poráží Vozataje na Dagorladu a na severu vypuká vzpoura Seveřanů, získávají většinu svého bývalého území. V té době už nejspíš nijak sjednoceni nejsou, protože jejích státní uspořádání rozbili Vozatajové.

V roce 1977 Frugmar odvádí většinu Seveřanů do Éothéodu. Další část Seveřanů přežívá východně od Temného hvozdu, zejména v severních oblastech - z nich později vzešli Bardovci z Dolu.

Pak cca 2400 přicházejí Balchothové a dobývají všechna území jižně od Celduiny, která jsou vylidněná, a nejspíš i samotnou Celduinu překračují. Pak 2510 je založen Rohan a 2590 přicházejí trpaslíci z Šedých hor do Ereboru a Železných hor. Mnoho Seveřanů je teď v Dolu a Esgarothu. Trpaslíci dodávají kvalitní zbraně a Seveřané vyhánějí Balchothy od Celduiny.zpět