Encyklopedie


Gelion


Dlouhá řeka na východě Beleriandu. Gelion vznikal soutokem Malého Gelionu a Většího Gelionu a dál tekl stále k jihu, přičemž tvořil hranici mezi Východním Beleriandem (na pravém břehu) a Thargelionem a Ossiriandem (na levém břehu). V Ossiriandu měl z levé strany šest přítoků: Ascar, Thalos, Legolin, Brilthor, Duilwen a Adurant.zpět