Encyklopedie


Dol Amroth


Pevnost v Belfalasu, pojmenovaná podle lórienského krále Amrotha. Za doby vládnoucích správců Gondoru byli knížata z Dol Amrothu druhým nejvýznamějším rodem v království. Prvním Pánem Dol Amrothu byl Galador, syn Númenorejce Imrazôra a elfky Mithrellas. Za války o Prsten byl Pánem Dol Amrothu Imrahil, syn Adrahila, syna Angelimira, dvacátý druhý od Galadora.zpět