Encyklopedie


Telemnar


Telemnar
(několik dětí)
(další děti)

Telemnar byl dvacátý šestý král Gondoru. Jméno Telemnar znamená quenijsky „stříbrný plamen“. Narodil se roku 1516 za vlády krále Aldamira jako nejstarší syn králova vnuka Minardila.

Jeho vlastní odbobí vlády bylo krátké – trvalo pouze dva roky, tedy nejkratší dobu ze všech králů Gondoru (nepočítáme-li vládu Isildura na samém počátku Třetího věku). Vlivem velkých neštěstí to byla pro říši těžká doba. Telemnar sám nastoupil na trůn v relativně nízkém věku roku 1634 po nečekané smrti svého otce Minardila při náhlém nájezdu Umbarských korzárů na Pelargir. Za Telemnarovy vlády byl správcem Gondoru Húrin z Emyn Arnenu, kterého si vybral už král Minardil.

Aby pomstil opovážlivost korzárů, pustil se do budování velké flotily, se kterou chtěl Umbar napadnout, ale po dvou letech musely být práce zastaveny, protože do Gondoru přišel od východu Velký mor, který říši těžce zasáhl. Zemřela velká část obyvatel Gondoru, nejvíce ve velkých městech. Osgiliath se tehdy z velké části vylidnil, mnohé jeho části byly trvale opuštěny a do konce Třetího věku už nebyl v dřívějším rozsahu obnoven. Morové epidemii podlehl nakonec i sám král Telemnar a všechny jeho děti (a pravděpodobně i jeho mladší bratr Minastan). Po Telemnarově smrti uschnul a zemřel také Bílý strom v Minas Anor.

Telemnarovým nástupcem se stal jeho mladý synovec Tarondor, který díky mladému věku, ve kterém nastoupil na trůn, vládl naopak ze všech Gondorských králů nejdéle.zpět