Encyklopedie


Vidumavi

Galadwen


Valacar Gondorský Valacar, dvacátý král Gondoru

Vidumavi
(další
potomci)
(pánové Éothéodu)
(králové Rohanu)

Vidumavi byla Seveřanská princezna, dcera Vidugavii, krále Rhovanionu ve 13. století Třetího věku. Byla to krásná a ušlechtilá paní.

Roku 1250 byl do Rhovanionu na dvůr krále Vidugavii poslán jako vyslanec Valacar, syn gondorského regenta a pozdějšího krále Rómendacila II.. Vidumavi se s ním sblížila a nakonec se za něj provdala. Roku 1255 se jim narodil syn, který byl v jazyce Seveřanů pojmenován Vinitharya, ale později vešel ve známost jako Eldacar. Roku 1260 byl Valacar povolán zpět do Gondoru a Vidumavi odešla s manželem a synem i so početnou domácností včetně seveřanských šlechticů.

V Gondoru bylo její jméno přeloženo do sindarštiny jako Galadwen a pro svou krásu a ušlechtilost byla jako manželka následníka trůnu mezi gondorským lidem oblíbená. Přesto se našli mnozí, kteří s nelibostí nesli, že následník trůnu si vzal ženu z nižší rasy, neboť Seveřané měli v porovnání s Dúnedain kratší život a mnozí se tak obávali, že to bude platit i pro její potomky, čímž by se umenšila důstojnost králů. To později vedlo k Příbuzenskému sváru a občanské válce, ačkoli obavy z kratšího života členů královského rodu se nepotvrdily.

Sama Vidumavi však skutečně měla kratší život než Dúnedain, natož pak členové královského rodu. Přestože se dožila na svůj lid velmi vysokého věku (její rok narození neznáme, ale podle roku narození jejího syna Eldacara se dožila jistě přes sto let), když v roce 1344 zemřela, její manžel ještě ani nenastoupil na trůn. (Pro porovnání, Valacar se dožil 238 let a Eldacar 235 let) Vídumavi se tedy nikdy nestala královnou Gondoru a když Valacar roku 1366 nastoupil na trůn, byl už vdovcem.zpět