Encyklopedie


Ost-in-Edhil


Hlavní město Eregionu, zbudované kolem roku 750 D.v.. V Ost-in-Edhil sídlili nejlepší noldorští řemeslníci včetně Celebrimbora, kteří později vytvořili bratrstvo Gwaith-i-Mírdain a ukovali Prsteny moci - Sedm prstenů, Devět prstenů a nakonec Tři prsteny. V tom jim však pomáhal Sauron, který nad nimi chtěl získat moc. Proto později v Sammath Naur v Mordoru vytvořil Jeden prsten, který mohl ovládat všechny ostatní prsteny. A ty byly také přes dobrý úmysl elfů poskvrněny tím, že se na nich podílel Sauron, kromě Tří prstenů, vrcholných výtvorů, které vykovali sami elfové a Sauronova ruka se jich nikdy nedotkla.
Když Sauron vyrobil Jeden prsten a nasadil si ho, Celebrimbor poznal, že byl oklamán a Sauronovy úmysly byly od počátku špatné. Potom odešel do Lórinandu poradit se s Galadriel. Ta mu řekla, aby byly Tři prsteny ukryty před Sauronem co nejdál od Eregionu. Tak sama dostala Nenyu a král Gil-galad Vilyu a Naryu. Zbylé prsteny byly uzamčeny v pokladnici v Ost-in-Edhil. Když Sauron zjistil, že se Celebrimbor obrátil proti němu, shromáždil velké vojsko a roku 1695 vpadl do Eriadoru. I když král Gil-galad vyslal z Lindonu pomoc pod vedením Elronda Půlelfa, Sauron napadl Eregion dřív, než se tam Lindonské vojsko dostalo. Hlavním terčem Sauronova útoku byl Dům Mírdain v Ost-in-Edhil, kde byly uchovávány jejich poklady. Celebrimbor sám v zoufalství vzdoroval na schodišti k velkým dveřím Mírdain, ale byl zajat. Sauron nalezl Devět prstenů a další díla Mírdain, ale nenalezl Sedm a Tři. Celebrimbor posléze při mučení prozradil, kde je ukryto Sedm, které pak také Sauron získal, ale neodhalil, kde jsou Tři, a tak byl Sauronem zabit. Město Ost-in-Edhil pak bylo Sauronem zpustošeno a nikdy už nebylo obnoveno.zpět