Encyklopedie


Khazad-dûm

Moria, Hadhodrond, Trpasluj, Phurunargian

Dwarrowdelf


Můstek v Khazad-dum Můstek v Khazad-dûm
U brány Khazad-dum Nár s tělem krále Thróra před bránou Khazad-dûm
Celebdil Vrcholek Celebdilu s Durinovou věží
Dovolím si teď trochu opravdového světla Dovolím si teď trochu opravdového světla – Gandalf v Morii
Trpasličí říše v Mlžných horách, pod trojicí hor: Caradhras (Barazinbar), Celebdil (Ziragzigil) a Fanuidhol (Bundušathur). Khazad-dûm bylo největší, nejslavnější a nejbohatší z království trpaslíků ve Středozemi. Bylo založeno nejstarším ze sedmi Otců trpaslíků, Durinem Nesmrtelným. Právě zde se nacházel nejcennější kov, mithril. Nejstarší části se nacházely na východě, kde byla také Hlavní brána ve velkém údolí Azanulbizar. Několik sálů za branou bylo od zbytku podzemí odděleno ohromnou propastí, přes kterou vedl jen jediný můstek. Dál se rozkládaly ohromné sály a dlouhé chodby hluboko pod horami. Později trpaslíci prokopali chodby až na druhou stranu hor, kde vytvořili západní bránu.
Obyvatelstvo Khazad-dûm se hodně rozšířilo na začátku Druhého slunečního věku, po zkáze Beleriandu, kdy sem přicházeli trpaslíci ze zničených království Nogrod a Belegost. Když byla na západ od Mlžných hor roku 750 D.v. založena elfská země Eregion, trpaslíci navázali s elfy přátelství, z kterého měly prospěch obě strany. Avšak když Sauron přišel se svými vojsky do Eriadoru, aby zničil Eregion a získal prsteny moci, roku 1697 D.v. se brány Khazad-dûm zavřely a trpaslíci již otevřeně nevycházeli. To je také ochránilo před zničením, které postihlo postihlo Eregion. Od té začali ostatní Khazad-dûm nazývat Moria - "černá propast".
Dlouho potom žili trpaslíci v Khazad-dûm a rozšiřovali své bohatství a kutali stále hlouběji. To se jim však stalo osudným. Roku 1980 T.v. kutali hluboko pod Caradhrasem a tak vypustili z vězení jednoho z balrogů, který brzy nato zabil jejich krále Durina VI.. Trpaslíci neměli šanci se proti němu ubránit, a když o rok později zabil Durinova syna Náina, uprchli na sever, kde založili nově království Erebor. Do opuštěných síní Morie se rychle nastěhovali skřeti a stalo se z ní děsivé místo, kam se každý bál vkročit.
Když byl o několik století později Erebor vypleněn drakem, král Thrór bloudil se svými lidmi bez domova. Toužil však vidět starou trpasličí říši Khazad-dûm a tak se tam roku 2790 jen se svým starým přítelem Nárem vydal. Skřeti však Thróra zabili a vysmáli se trpaslíkům. Poté, co se to od Nára dozvěděl Thrórův syn Thráin II., rozhodl se, že se musí pomstít, a tak začala v roce 2793 Válka trpaslíků a skřetů. Na pomoc Thráinovi přišli trpaslíci z celé Středozemě, protože potupa Thróra, hlavy Durinova rodu, rozzuřila všechny trpaslíky a vyvolala v nich touhu po pomstě skřetům. Bojovalo se dlouho, až byly všechny skřetí pevnosti v Mlžných horách zničeny, a trpasličí vojsko přišlo do Azanulbizaru, kde před branami Morie svedlo vítěznou bitvu se skřety. Tím byla Moria na nějakou dobu osvobozena od většiny skřetů, avšak trpaslíci se báli vstoupit dovnitř, protože v podzemí stále byl hrozný balrog.
Uplynulo mnoho let a roku 2989 přišel do Khazad-dûm odvážný trpaslík Balin, Thráinův příbuzný, se svou družinou. Prohlásil se Pánem Morie a nějakou dobu se mu dařilo, ale nakonec všichni zahynuli a trpasličí kolonie roku 2994 zanikla.
V roce 3019 vstoupilo do Morie Společenstvo Prstenu pod vedením čaroděje Gandalfa. Ten se pak také nakonec střetnul s balrogem na můstku u Východní brány. Po dlouhém souboji byl balrog poražen a síně Khazad-dûm byly tak konečně zbaveny tyrana, který děsil více než tisíc let. Jestli se potom našli trpaslíci, kteří by chtěli obnovit slávu Khazad-dûm, není známo.zpět