Encyklopedie


Caradhras

Barazinbar, Rudoroh

Redhorn


Vysoký štít v Mlžných horách, jedna ze tří hor Morie. Název se překládá jako Rudoroh.

Ze Rmutného dolu na východní straně hor vedl na druhou stranu masivu průsmyk Rudá brána. Touto cestou chtělo projít Spoječenstvo prstenu, ale bylo odrazeno nepřízní počasí a přinuceno projít pod horami skrz Morii.
zpět