Encyklopedie


Balin


Balin, syn Fundinův, byl trpaslík pocházející z Durinova rodu. Měl mladšího bratra Dvalina. V mládí žil v Ereboru a byl svědkem jeho vyplenění drakem Šmakem. Později se stal členem družiny, kterou sestavil Thorin Pavéza pro výpravu zpět k Ereboru, a do níž se zapojil i Bilbo Pytlík. Z této družiny byl po Thorinovi nejstarší, takže vystupoval jako vůdce, když se Thorin v Temném hvozdě od družiny oddělil. Byl také bystrý pozorovatel: Byl to on, kdo poprvé spatřil oheň zlobrů i světla lesních elfů. Nezpozoroval sice Bilba, který se vracel k družině po svém dobrodružství s Glumem, to ale bylo jen díky kouzelnému prstenu, který měl Bilbo nasazený.

Po smrti Šmaka žil v Ereboru, kde jistě patřil mezi nejváženější osoby. Později se s družinou následovníků vydal do Morie, aby ji znovu obsadil pro trpaslíky. To ale neměl dělat. Jeho i všechny ostatní skřeti po roce pobili. Jeho náhrobek v komnatě Mazarbul nalezlo později Společenstvo prstenu.zpět