Encyklopedie


Fréa


Fréa byl čtvrtým rohanským králem. Byl synem krále Aldora Starého a pravnukem Eorla Mladého. Narodil se roku 2570 a vzhledem k neobyčekné dlouhověkosti svého otce nastoupil na trůn až ve svých sedmdesáti pěti letech roku, 2645.

Čtrnáct let jeho vlády bylo obdobím míru a prosperity. Po Fréově smrti roku 2659 pak nastoupil na trůn jeho syn Fréawine.zpět