Encyklopedie


Baldor


Eofor byl nejstarším synem Brega, druhého krále Rohanu. Narodil se v Rohanu během vlády svého děda Eorla Mladého.

Když Rohirové přišli ze severu, založili svá osídlení nejprve na severních úbočích Ered Nimrais, ale za vlády krále Brega také hledali místa v horách, kde by mohli zbudovat útočiště v časech nouze. Tak přišel král se svým nejstarším synem Baldorem i do Šeré brázdy. Vystoupili spolu na starověké Hradiště a došli až do Černoboru. Chtěli vstoupit tajemnými dveřmi do podzemí na Stezky mrtvých, ale na prahu seděl stařec, letitý tak, že jeho roky nemohl nikdo sečíst, zvrásněný jako starý kámen. Nejdřív ho dokonce pokládali za kámen, protože se nehýbal a neřekl ani slovo, dokud se nepokusili obejít ho a vstoupit. A tu z něho vyšel hlas jako z hloubi země, a k jejich úžasu promluvil západní řečí: Cesta je uzavřena. Zastavili se, podívali se na něj a viděli, že je ještě živ; nedíval se však na ně. Cesta je uzavřena, opakoval jeho hlas. Postavili ji ti, kdo jsou dnes mrtvi, a Mrtví ji střeží, dokud nepřijde čas. Cesta je uzavřena. Baldor se zeptal, kdy ten čas přijde, odpověď však nikdy nedostal. Stařec totiž v tu hodinu zemřel a padl na tvář; a lid Rohanu nikdy nezjistil víc o praobyvatelích hor.

Baldor i jeho otec se pak vrátili z hor zpět, toto setkání však vzbudilo Baldorovu zvědavost a nedalo mu spát. A tak když byla roku 2569 dokončena Zlatá síň Meduseld a konala se při té příležitosti velká hostina, zapřísáhl se Baldor, že vstoupí na Stezky Mrtvých a projde skrz. Nikdy se nevrátil a jeho otec o rok později zemřel žalem (na trůn po něm nastoupil Bregův mladší bratr Aldor Starý). Od té doby se těchto míst okolní obyvatelé báli a nikdo netoužil tam vstoupit.

Jeho nešťastný osud byl potvrzen roku 3019, kdy Šedá družina prošla Stezkami mrtvých a u jakýchsi zavřených dveří tam nalezla kostru rohanského rytíře v bohaté zlaté zbroji, se zlomenými nohami a ztupeným mečem, který se zřejmě marně snažil tyto dveře otevřít. Aragorn ho rozpoznal právě jako Baldora.zpět