Encyklopedie


Meduseld

Zlatá síň

Golden Hall


Palác králů Rohanu. Zlatá síň stála na samém vrcholu pahorku, na kterém se rozkládalo město Edoras. Byla postavena roku 2569 druhým rohanským králem Bregem.
Na hostině, která byla uspořádána na oslavu dokončení Meduseldu udělal králův syn Baldor ukvapený slib, že projde Stezkami mrtvých. Odešel tam, ale víckrát ho nikdo neviděl.zpět