Encyklopedie


Meduseld

Zlatá síň

Golden Hall


Meduseld byl palác králů Rohanu. Zlatá síň stála na samém vrcholu pahorku, na kterém se rozkládalo město Edoras. Byla postavena roku 2569 druhým rohanským králem Bregem.

Na hostině, která byla uspořádána na oslavu dokončení Meduseldu udělal králův syn Baldor ukvapený slib, že projde Stezkami mrtvých. Odešel tam, ale víckrát ho nikdo neviděl.

V roce 2758 obsadil Edoras Wulf syn Frecův, velmož ze západního Rohanu vrchoveckého původu. Haleth, syn krále Helma, padl před při obraně města před dveřmi Meduseldu. Wulf se pak usadil ve zlaté síni a prohlásil se králem Rohanu. Po Dlouhé zimě na jaře 2759 byl však poražen Helmovým synovcem Fréaláfem, který se následně stal králem.
zpět