Encyklopedie


Androth


Androth byl komplex jeskyní v Mithrimských horách.

Po tragické porážce v Nirnaeth Arnoediad v roce 473, kdy byl celý Hithlum obsazen Východňany ve službách Morgotha, skryla se v jeskyních početná skupina Sindar pod vedením Annaela a přežívala tu po mnoho let. Přijali mezi sebe také Rían, manželku Huora, která uprchla před Východňany. Rían však nedlouho poté, co se jí narodil syn Tuor, odešla a Tuor tak zůstal v opatrování elfů.

Roku 495 se Annael rozhodl konečně opustit severní kraje a odvést svůj lid na jih do Ústí Sirionu. Lorgan, náčelník Východňanů, se však o plánu dozvěděl, a tak byli elfové přepadeni a Tuor byl zajat. Tři roky strávil jako otrok Lorgana, až se mu podařilo uprchnout. Vrátil se do jeskyní Androth a další čtyři roky tu žil sám jako psanec. Proslul však svou odvahou a přestože jeho nepřátelé tušili, kde pobývá, neodvažovali se k jeskyním přiblížit. I Tuor však nakonec odešel, když vyslyšel znamení od Ulma a vydal se k moři.
zpět