Encyklopedie


Řeky Gondoru


Řeky Gondoru představují skupinu vodních toků na území Gondoru, figurující v několika různých seznamech, jejich výčet se ale liší.

Pět řek Gondoru

Pět řek Gondoru je vyjmenováno od východu k západu:

 1. Erui
 2. Sirith
 3. Serni
 4. Morthond
 5. Lefnui

Tyto řeky by se daly definovat jako ty, které tečou Ered Nimrais k jihu a vlévají se přímo do moře nebo do Anduiny; nejsou tak uvedeny jejich přítoky (ačkoli třeba Ringló a Gilrain jsou větší řeky než Erui.

Sedm řek Gondoru

Sedm řek Gondoru je uvedeno na více místech. Jednak v pracovních verzích textu Pána prstenů Tolkien na několika místech zmiňuje Gondor jako "zemi sedmi řek" a jedna zmínka zůstala v žalozpěvu pro Boromira, kde se zpívá, že jel přes sedm řek; nejsou tu uvedeny jménem ani není jasné, jestli se mají vztahovat přímo ke Gondoru (a logicky nemůže jít o řeky na jih od Ered Nimrais). Mimoto, jako země sedmi řek byl v Prvním věku znám také Ossiriand.

V jedné poznámce k mapě Tolkien uvádí sedm řek jako pět výše uvedených, doplněných o:

 1. Želíz
 2. Gwathló

Ty dávají smysl jako další velké řeky na starodávném území Gondoru, vlévající se do moře.

Báseň Poslední loď pak zmiňuje jiný seznam "sedmi řek", které jsou vyjmenovány takto:

 1. Lefnui
 2. Morthond
 3. Kiril
 4. Ringló
 5. Gilrain
 6. Serni
 7. Anduina

Pět řek Lebenninu

Lebennin je kraj na jih od Minas Tirith mezi Bílými horami a Ethir Anduin. Jeho název znamená doslova "Pět řek". A pět řek Lebenninu je vyjmenováno takto:

 1. Erui
 2. Celos
 3. Sirith
 4. Gilrain
 5. Sernizpět