Encyklopedie


Angren

Želíz

Isen


Brody přes Želíz Brody přes Želíz
Řeka Želíz pramenila v údolí Nan Curunír na jižním konci Mlžných hor a tekla na jihozápad a potom na západ do moře. Zhruba v polovině se do ní zleva vléval přítok jménem Adorn. Na levém břehu horního toku, tedy na jihozápad, ležela země Calenardhon, později zvaná Rohan, zatímco na pravém břehu se nalézala pustá země Enedwaith. Přestože ve dnech největší moci Gondoru byl i Enedwaith pod jeho vlivem, oficiálně nikdy nepatřil Jižnímu ani Severnímu království a řeka Angren tedy vždy tvořila severozápadní hranici Gondorské říše a později i Rohanu.
Nejvýznamějším místem na toku řeky byly Brody přes Želíz, které měly velký význam vzhledem k tomu, že tudy procházela Stará cesta z Gondoru na sever do Arnoru, a kde se také odehrálo několik důležitých bitev.zpět