Encyklopedie


Ethir Anduin

Ústí Anduiny

Mouths of Anduin


Ústí Velké řeky v Belfalaské zátoce v Gondoru. Anduina se tu větvila do mnoha ramen a vytvářela tak velkou deltu. Proplouvali tudy všechny lodi, které pluly dál na sever proti proudu řeky do Pelargiru, Minas Tirith nebo Osgiliathu.zpět