Encyklopedie


Celos


Menší řeka na severu Gondorského kraje Lebenninu, pramenící v Bílých horách asi 70 mil na západ od Minas Tirith a stékající širokým horským údolím k jihovýchodu až ke svému soutoku s řekou Sirith, která pokračovala na jih k Pelargiru. Celos je nejmenší z Gondorských řek, kterou známe jménem.zpět