Encyklopedie


Náin II.


Náin II. byl králem Durinova lidu. Byl synem krále Óina. Narodil se roku 2338 za vlády svého děda Glóina v Šedých horách, které tehdy byly hlavním sídlem Durinova lidu. Sám měl dva syny, Dáina a Borina.

Náin se stal králem Durinova lidu po smrti svého otce roku 2488, tedy krátce po konci Ostražitého míru, kdy se Sauron, známý tehdy jako Nekromant, vrátil z východu Středozemě do Temného vozdu, do své pevnosti Dol Guldur. Většina Durinova lidu tehdy už od dob krále Thorina I. sídlila v Šedých horách. V blízkosti hor u horního toku a pramenů Anduiny žil také národ Éothéod, s nímž však trpaslíci zřejmě neměli nijak zvlášť dobré vztahy.

Během Náinovy vlády se Éothéod (po po bitvě na poli Celebrantu roku 2510) přesunul na jih do gondorské provincie Calenardhon, kde založil království Rohan.

Ke konci Náinovy vlády se v Šedých horách začínali objevovat draci, přilákaní bohatstvím zdejších trpaslíků. Krále Náina ještě přímo neohrozili; zemřel přirozenou smrtí roku 2585 ve věku 247 let. Jeho syn a nástupce Dáin I. však byl po pouhých čtyřech letech vlády zabit drakem na prahu své síně, a tak většina trpaslíků v brzké době Šedé hory opustila a přesunula se buď do Osamělé hory, kterou si zvolil jako své sídlo Dáinův syn, král Thrór, nebo do Železných hor, kde se usadil Thrórův bratr Grór.zpět