Encyklopedie


Frór


Frór byl trpaslík z Durinova lidu a druhý syn krále Dáina I.. Měl staršího bratra Thróra a mladšího bratra Gróra. Narodil se roku 2552 v Šedých horách, kde byl králem Durinova lidu jeho děd Náin I..

V té době byl však Durinův lid v Šedých horách stále více ohrožován draky, což se stalo osudným i Frórovi. V roce 2589 byli Frór i jeho otec Dáin zabiti velkým ledovým drakem před jejich síní. Frórovi bylo tehdy pouhých 37 let, takže byl z trpasličího hlediska mladíček.

Frórův starší bratr Thrór se poté stal králem Durinova lidu a odvedl část svého rodu zpět do Osamělé hory. Zbytek těch, kteří odešli, se vydal na východ do Železných hor s nejmladším bratrem Grórem, který tam založil vlastní panství.zpět