Encyklopedie


Gróin


Gróin byl trpaslík z Durinova rodu, syn Farina a vnuk Borina, který byl mladším synem krále Náina II.. Gróin sám měl staršího bratra Fundina. Narodil se roku 2671 v Ereboru.

O jeho životě nevíme téměř nic, ale je pravděpodobné, že jako člen Durinova rodu žil prvních sto let svého života v Ereboru. Roku 2770 přežil jeho vyplenění drakem Šmakem a pak odešel do vyhnanství, stejně jako tehdejší král a Gróinův vzdálený příbuzný Thrór.

Brzy poté se Gróinovi narodili dva synové, Óin (2774) a Glóin (2784).

Gróin se s největší pravděpodobností zúčastnil Války trpaslíků a skřetů v letech 2773-2779, kterou přežil, narozdíl od svého bratra Fundina, který padl v bitvě v Azanulbizaru.

O jeho dalším životě pak už nevíme nic. Zemřel roku 2923 ve věku 242 let. O osmnáct let později se oba jeho synové i oba jeho synovci stali společníky Thorina Pavézy na Výpravě k Ereboru.zpět