Encyklopedie


Glóin (král Durinova lidu)

Glóin (King of Durin's Folk)


Glóin byl trpaslík, potomek Durinův a král Durinova lidu. Byl synem krále Thorina I. a narodil se za vlády svého děda, prvního krále pod Horou, Thráina I. roku 2136 v Osamělé hoře. V té době však většina Durinova lidu sídlila v Šedých horách, a roku 2210 se i Glóinův otec krél Thorin I. rozhodl připojit se k nim, a tak se svou rodinou a lidem opustil Erebor a přesídlil také do Šedých hor.

Roku 2238 se Glóinovi narodil syn a následník Óin.

Glóin se stal králem Durinova lidu po smrti svého otce v roce 2289. Jako král tehdy znovu vzkvétajícího národa v Šedých horách vládl 96 let. Byla to doba Ostražitého míru a pravděpodobně i Durinův lid v těchto letech žil pokojně, protože z období Glóinovy vlády nejsou v letopisech žádné zprávy.

Král Glóin zemřel roku 2385 ve věku 249 let a po něm se stal králem jeho syn Óin.zpět