Encyklopedie


Hallas


Hallas byl třináctým vládnoucím správcem Gondoru. Pocházel z Húrinova rodu a byl synem správce Ciriona. Narodil se roku 2480 za vlády svého děda Boromira. Měl syna Húrina II., který po něm nastoupil jako správce.

Jako dědic vládnoucího správce dostal Hallas svěřenu vládu Gondoru a zůstal v Minas Tirith, když jeho otec roku 2510 vyrazil s Gondorskou armádou na sever, aby bránil vpádu Balchothů do Calenardhonu. Po nečekaném vítězství na poli Celebrantu byl Hallas svědkem památné události, kdy správce Cirion věnoval celou zemi Calenardhon Eorlovi Mladému a jeho Seveřanům z Éothéodu.

Byl to také Hallas, kdo pro nové království vymyslel jméno Rochand (později se změnilo na Rohan) a její obyvatele Rohirrim.

Hallas nastoupil do úřadu správce po smrti svého otce roku 2567 ve svých 87 letech. Během jeho vlády se na trůně Rohanu vystřídali králové Brego a Aldor a byla dostavěna Zlatá síň, zatímco na dalekém severu se trpaslíci z Durinova lidu kvůli útokům draků přesunuli z Ered Mithrin do Ereboru a pod vládou Thróra obnovili Království pod Horou.

Hallas vládl 38 let do roku 2605, kdy ve 125 letech zemřel. Po jeho smrti nastoupil jeho syn Húrin II..zpět