Encyklopedie


Gram


Gram byl osmým králem Rohanu. Pocházel z Eorlova rodu a byl synem krále Déora. Sám měl syna Helma a dceru Hildu. Narodil se roku 2668 za vlády svého praděda krále Fréawinea a nastoupil na trůn v padesáti letech po smrti svého otce roku 2718.

Jeho vláda trvala 23 let, a byla dobou válek s Vrchovci, kteří už za života krále Déora obsadili Železný pas a používali jej jako základnu k loupeživým nájezdům do Rohanu.

Král Gram zemřel roku 2741, na trůn po něm nastoupil jeho syn Helm, který se proslavil zoufalou obranou pevnosti Hláska během Dlouhé zimy.zpět