Encyklopedie


Hilda


Hilda byla rohanská princezna, dcera osmého krále Rohanu Grama. Měla syna Fréaláfa.

Jejím bratrem byl slavný král Helm Kladivo, který nastoupil na trůn po Gramovi roku 2741, ale zahynul za Dlouhé zimy roku 2759. Smrtí krále Helma i jeho dvou synů skončila První řada rohanských králů. Novým králem se stal právě Hildin syn Fréaláf, který začal Druhou řadu králů.zpět