Encyklopedie


Déor


Déor byl král Rohanu z Eorlova rodu. Stal se králem v roce 2699 T.v. a narodil se za vlády svého prapradědečka Aldora. Zemřel roku 2718 T.v. Na trůn nastoupil po smrti svého otce Goldwina a musel se znovu potýkat s Vrchovci. Nemohl je ale porazit, protože obsadili nedobytný Železný pas.

Po jeho smrti vládl jeho syn Gram.zpět