Encyklopedie


Větší Gelion

Greater Gelion


Jedna ze dvou řek, jejichž soutokem vznikal Gelion. Větší Gelion pramenil na západních svazích hory Rerir a tekl k jihozápadu až ke svému soutoku s Malým Gelionem. Tvořil hranici mezi Thargelionem a Maglorovou zemí.zpět