Encyklopedie


Falathar


Falathar byl námořník v pozdním Prvním věku, jeden ze tří společníků Eärendila. Jeho jméno je sindarské. Jeho přesný význam není známý, ale je odvozeno od falas "pobřeží". Není ani jasné, jestli byl Falathar elf nebo člověk.

Spolu s Erellontem a Aerandirem doprovázel Eärendila na jeho dlouhých plavbách na lodi Vingilótë. Nakonec poté, co se k nim připojila Elwing, která přínesla silmaril, dopluli až na pobřeží Amanu.

Na rozdíl od Eärendila a Elwing však jejich tři společníci nevstoupili na břeh Zemí neumírajících; Eärendil jim přikázal zůstat na palubě lodi, aby na ně nepadl hněv Valar.

Když Valar vyslyšeli Eärendilovu prosbu a rozhodli se zasáhnout proti Morgothovi, vzali Vingilótë, aby z této lodi udělali plavidlo, na němž se Eärendil se silmarilem bude plavit oblohou. Falatharovi, Erellontovi a Aerandirovi však dali jinou loď a poslali je zpět do Středozemě. O jejich dalším osudu nic nevíme.zpět