Encyklopedie


Falas


Barad Nimras Barad Nimras
Pobřežní oblast v Západním Beleriandu, která byla obývána elfským národem nazývaným Falathrim, kterým vládl Círdan Stavitel lodí. Centra Falasu byly dva velké přístavy Brithombar a Eglarest. Po příchodu Noldor se Falathrim přátelili s Nargothrondem a Finrod postavil na poloostrově mezi Brithombarem a Eglarestem bílou věž Barad Nimras, která byla určena pro obranu proti případnému útoku z moře. Po bitvě Nirnaeth Arnoediad ale přišlo velké Morgothovo vojsko po souši přes Hithlum, oblehlo oba přístavy a po dlouhých bojích byli Falathrim přinuceni ustoupit po moři na jih na ostrov Balar, kde zřídili útočiště pro uprchlíky ze zemí, ovládnutých Morgothem.zpět