Encyklopedie


Celon


Řeka ve Východním Beleriandu, přítok Arosu. Celon pramenil ve vrchovině okolo Himringu a tekl na jihozápad až ke svému soutoku s Arosem. Na jeho levém břehu ležel les Nan Elmoth a za ním planina Estolad, po pravé straně potom tvořil Celon téměř po celé své délce jihovýchodní hranici Himladu, až na poslední úsek, kde už tekl po okraji lesa Regionu.zpět