Encyklopedie


Castamir Uchvatitel


Castamir Gondorský Castamir Uchvatitel, dvacátý druhý král Gondoru

Castamir Uchvatitel byl vnuk Calimehtara, bratra krále Rómendacila II., pocházel tedy z gondorské královské rodiny. Když na trůn nastoupil Eldacar, na půl Seveřan, vyvolal Castamir vzpouru - Příbuzenský svár, protože lidem se nelíbilo, že král není z čisté númenorejské krve. V mžiku si podmanil velká území, oblehl Osgiliath a Eldacara vyhnal. Hned se ukázalo, že je velmi krutý, protože dal popravit Eldacarova syna Ornendila. Miloval lodě a chtěl přesunout hlavní město do přístavu Pelargiru. To se lidem nelíbilo a navíc po desetiletí Castamirovy vlády se vrátil Eldacar a v bitvě u Brodu Erui Castamirovce porazil a Castamira zabil. Jeho syny oblehl v Pelargiru, ale přesto se jim podařilo uprchnout do Umbaru. Stali se z nich Umbarští korzáři.zpět