Encyklopedie


Angamaitë


Angamaitë
Sangahyando

Angamaitë byl pánem Umbaru z Anárionova rodu. Byl pravnukem gondorského krále Castamira Uchvatitele a vládl Umbaru spolu se svým příbuzným Sangahyandem.

Vedl Umbarské korzáry ve velkém nájezdu na gondorský přístav Pelargir, který se jim podařilo vyplenit a v boji zabít dokonce gondorského krále Minardila.zpět