Encyklopedie


Aros


Aros řeka Aros
Řeka ve Východním Beleriandu, pramenící v Dorthonionu a vlévající se do Sirionu. Od svého pramene tekl Aros nejprve na jih, kde představoval hranici mezi Himladem a Dor Dínenem. V těch místech jej také brodem Arossiach křížila stará cesta, spojující Himlad se Západním Beleriandem. Dál pak Aros tvořil východní hranici Doriathu a v jednom úseku dokonce protékal cípem lesa Region. Na konci tohoto úseku se do Arosu zleva vléval jeho hlavní přítok Celon a následně se tok řeky stáčel k západu, přičemž stále pokračovala po hranici Doriathu až k jeho západnímu okraji, kde ležel na okraji Aelin-uialu soutok se Sirionem.zpět