Encyklopedie


Annúminas


Annúminas ruiny města Annúminas
Město králů Arnoru, ležící na jižním břehu jezera Nenuial v severním Eriadoru. Název města se dá přeložit jako "Západní věž", nebo jako "Věž západu slunce". Annúminas byl založen králem Elendilem roku 3320 D.v., po Pádu Númenoru. Několik set let to bylo hlavní město Severního království a byl zde uložen jeden z palantírů.
Město stálo pravděpodobně téměř tisíc let. V raných dnech Arnoru jako sídelní město králů to muselo být jedno z nejkrásnějších měst Středozemě. Po válce Posledního spojenectví a dále během Třetího věku ale počet Dúnedain v Severním království klesal a země se pozvolna vylidňovala. Počet obyvatel Annúminasu během jeho historie výrazně poklesl, až nakonec bylo královské sídlo přesunuto na východ do Fornostu a staré sídelní město bylo opuštěno.
Důvod tohoto přesunu není úplně jasný, ale možné je například to, že Fornost byl vzhledem ke své poloze a obchodním cestám příhodnějším místem pro kontakt se zbytkem říše, případně že kraj v blízkosti Fornostu byl v těch dobách přece jenom hustěji osídlen než okolí Soumračného jezera, které bylo obklopeno Soumračnými vrchy. Obyvatelé Annúminasu pravděpodobně používali pro dopravu řeku Baranduinu, která vytékala z jezera na východní straně.
Potom co bylo město opuštěno, postupem času se rozpadlo a změnilo v ruiny; ale zůstaly dva předměty, které připomínaly jeho dávnou slávu: palantír z Annúminasu a Annúminaské žezlo.
Palantír z Annúminasu zůstal ve Středozemi ještě přes tisíc let a byl přechováván v královském městě Fornostu, až nakonec skončil spolu s palantírem z Amon Sûlu v chladných vodách ledové zátoky Forochel, když se potopila loď s posledním králem Arveduim.
Stříbrné Annúminaské žezlo bylo symbolem Severního království. Byl to prastarý klenot, pocházející z Númenoru (na konci Třetího věku to byl asi nejstarší dochovaný předmět vyrobený lidskýma rukama). Původně to byla hůlka Pánů z Andúnië, která přečkala Pád a byla do Středozemě dovezena Elendilem Vysokým. Jako odznak moci králů Arnoru se spolu s nimi žezlo později přesunulo do Fornostu a po jeho vyplenění ho zbývající Dúnadani uschovali v Roklince. Přesto si žezlo zachovalo název podle města Annúminasu, kde bylo poprvé užíváno jako odznak královské moci.
A toho se mu opět dostalo ve Čtvrtém věku za vlády krále Elessara, kdy byl znovuvybudován i Annúminas a obnoven Arnor, jako součást Obnoveného království.zpět