Příhody Toma Bombadila

The Adventures of Tom Bombadil / Příhody Toma Bombadila
5. září 2007
"Starý brach Tom Bombadil, to byl chlapík dobrý, boty míval žluťoučké, kabát jasně modrý kalhoty měl kožené, pás zelený jak louku, bíle pero labutí nosil na klobouku. ..."
Bombadil Goes Boating / Bombadilova plavba
5. září 2007
"Vadl již starý rok. Vítr zval na západ. Na lesní pěšině Tom přišel na nápad, jak strávit hezký den: "Bukové listí padá, nač čekat do zítřka s tím, co si srdce žádá. ..."
Errantry / Toulky
5. září 2007
"Byl jeden dobrý námořník, posel a poutník byl, ze vzácných dřev si na cestu gondolu postavil, ..."
Little Princess Mee / Princeznička Já
5. září 2007
"Princeznička Já, něžná, líbezná (elfů sbor to o ní zpívá), perly ve vlasech. Něžně jako dech ..."
The Man in the Moon Stayed Up Too Late / Jak mužík z měsíce přišel pozdě velice
5. září 2007
"Pod šedým kopcem znám starou hospodu, rád tam chodívám z mnoha důvodů, vaří tam pivo jak křen. ..."
The Man in the Moon Came Down Too Soon / Jak mužík z Měsíce přišel brzy velice
5. září 2007
"Mužíček na Měsíci měl stříbrobílou kštici, kol sebe stříbrný jas, křišťály a opály na koruně plály, perly mu zdobily pás. ..."
The Stone Troll / Kamenný obr
5. září 2007
"Mnoho let si v osamění hověl obr na kameni, mumlal, brumlal, cumlal starou kost. ..."
Perry-the-Winkle / Petr Klíč
5. září 2007
"Pod horami Vichrnými na balvanu před jeskyní plakal obr ze všech sil, že ho každý opustil. ..."
The Mewlips / Mňoukalové
5. září 2007
"Nad krajem Mňoukalů se stíny kloní, mokrá a černé, černější než tuš, zvolna a tiše jejich zvonce zvoní. Ať je to hobit, trpaslík či muž, ..."
Oliphaunt / Olifant
5. září 2007
"Nos mám jako had, velký jsem jak hrad. V tlamě dlouhé rohy mám, ..."
Fastitocalon / Želvozem
6. září 2007
"Pohleďte: to je Želvozem, toť ostrov, tady přistanem, třebas je pustý zcela. ..."
Cat / Kočka
6. září 2007
"Micina usíná, zdá se, že šla spát. O myších a o smetaně může se jí zdát. ..."
Shadow-Bride / Nevěsta a stín
6. září 2007
"Šly dny a noci; on byl sám a nikdo nebyl s ním. Seděl jak z žuly vytesán a neměl žádný stín. ..."
The Hoard / Poklad
6. září 2007
"Než slunce s lunou zestárly, když býval mladý svět, začali o pokladech bohové písně pět, pod trávou zelenou pak stříbro ukrývali a zlato do bystřin a do hor mezi skály. ..."
The Sea-Bell / Mořský zvon
6. září 2007
"Já po břehu jsem šel a mušli uviděl, jak kdyby hvězdný svit po vlhkém písku hrál. ..."
The Last Ship / Poslední loď
6. září 2007
"Než začal kohout vítat úsvit, co krajem šel, dřív než začalo svítat, vyhlédla Fíriel. ..."