Encyklopedie


Zelené kopečky

Green-hill country


Zelené kopečky Zelené kopečky
První ráno na cestě První ráno na cestě po Frodově odchodu z Dna pytle

Zelené kopečky bylo pásmo pahorků rozprostírající se v centrální části Kraje a zasahující do Západní, Jižní i Východní čtvrtky. Byla to kopcovitá, převážně zalesněná oblast, méně osídlená oproti severněji ležícímu údolí Vody.

V západní části Zelených kopečků leželo Bralsko se sídly jako Bralův Městec a Bralova Vráž. Ve střední části stála na jižních svazích vesnice Náprstkov. Na východě přecházely Zelené kopečky do nižší zalesněné oblasti Zálesí.

Frodo, Sam a Pipin procházeli přes Zelené kopečky na svojí cestě z Hobitína do Studánek. Frodo cestu takto naplánoval, aby si ještě užil procházku svými oblíbenými místy v Kraji a aby se vyhnuli vesnicím ležícím podél hlavní cesty.zpět