Encyklopedie


Rádovští

Bucklanders


Rádovští byli skupina hobitů, obyvatelé Rádovska na východě Kraje. Byli převážně statovského původu a pocházeli původně z obyvatel Východní čtvrtky, kteří následovali Gorhendada Staroráda, když překročil řeku Brandyvínu a usadil se na východním břehu, mezi řekou a Starým hvozdem. I v době Války o Prsten měli obyvatelé Blat ve Východní čtvrtce k Rádovským blízko.

Protože Rádovsko se nacházelo mimo vlastní Kraj, na východním břehu, Rádovští uznávali jako svého vládce a nejvyšší autoritu Pána Rádovska, což byla hlava rodu Brandorádů.

Rádovští se vyznačovali některými zvyky, jež byly z pohledu ostatních hobitů podivné. Nebáli se vody a s oblibou pluli na řece v člunech. Vzhledem k blízkosti nebezpečného Starého hvozdu také na noc zamykali dveře, což v jiných částech Kraje nebylo obvyklé.zpět