Encyklopedie


Nehlubiny

Undeeps


Severní a Jižní Nehlubiny - dva západní záhyby Anduiny, kde bylo koryto řeky širší a mělčí. Nacházely se na středním toku řeky, mezi Hnědými zeměmi a Vysočinou v Rohanu. Do Severních Nehlubin se vlévala řeka Lipava, přitékající z Fangornu, která tvořila severní hranici Gondoru a později Rohanu. V této části toku Anduiny postavil Gondorský král Narmacil I. na západním břehu řeky pevnosti, které měly zabránit vpádu nájezdníků z východu do Calenardhonu. Ty ale byly postupem času opuštěny, protože slábnoucí Gondor měl příliž mnoho starostí na jihu a neměl dost sil na udržování této staré severní obranné linie. A tak se stalo, že roku 2510 se přes nechráněné Nehlubiny přeplavila z Hnědých zemí armáda Východňanů (Balchothů). Nehlubiny brzy na to překonalo také vojsko Eorla Mladého z Éothéodu, který pak přišel v pravý čas na pomoc Gondorským na Poli Celebrantu a přispěl k porážce Balchothů.


zpět