Encyklopedie


Harlindon


Harlindon byla země na západním pobřeží Středozemě počínaje koncem Prvního věku a zničením Beleriandu. Harlindon se rozkládal mezi mořem a horami Ered Luin a tvořil jižní polovinu Lindonu, ležící na jih od zálivu Luny, zatímco na sever od zálivu ležel Forlindon a na konci zálivu, mezi Harlindonem a Forlindonem, se nacházely Šedé přístavy.

Harlindon byl přívětivý a zelený, s mírným přímořským podnebím. Na svazích hor rostly lesy. Na severu, na jižním břehu zálivu Luny, se nacházela malá zátoka a přístaviště nazvané Harlond.

Po celý Druhý a Třetí věk byl Harlindon obýván výhradně elfy. Konkrétně většinu jeho obyvatelstva tvořili Sindar. Vládcem Sindar z Harlindonu na počátku Druhého věku byl Celeborn, který se ovšem po několika staletích spolu s Galadriel odstěhoval na východ do Eriadoru.zpět