Encyklopedie


Dáin II. Železná noha

Dáin II Ironfoot


Dáin II. Železná noha patří k jedněm z nejvýznamějších postav v dějinách trpaslíků. Byl synem Náina, který byl synem Gróra, Thrórova bratra.

Účastnil se války trpaslíků a skřetů a v ní v poslední bitvě této války v Azanulbizaru zabil Azoga, jednoho ze skřetích králů v Mlžných horách. Tento čin ho ještě více proslavil tím, že byl velmi mlád. Azog předtím zabil Dáinova otce Náina, a Dáin se tak stal králem trpaslíků v Železných horách. Když se Dáinův bratranec a pán Durinova lidu Thorin Pavéza ujal opět trpasličího království Ereboru, Dáin uposlechl jeho volání do boje proti elfům a lidem, kteří stáli o část z nahromaděného pokladu. Nakonec se ale trpaslíci, elfové i lidé spojili proti skřetům a vrrkům a vypukla tak bitva Pěti armád, ve které Dáin opět ukázal svou udatnost. Thorin v bitvě zahynul a Dáin se tak stal králem Ereboru a pánem Durinova lidu.

Byl zabit ve válce o Prsten v bitvě v Dolu roku 3019 T. v., když Sauron se svým vojskem zaútočil na Erebor. Byl tehdy už i na trpaslíka velmi starý, ale stále dokázal udatně bojovat. Lidem z Dolu a trpaslíkům se podařilo odolat v obležené hoře a po pádu Saurona rozprášit obléhatele. Králem Durinova lidu se po Dáinově smrti stal jeho syn Thorin III..zpět