Encyklopedie


Tarannon Falastur


Tarannon Falastur Gondorský Tarannon Falastur, dvanáctý král Gondoru

Tarannon, syn Siriondilův, byl dvanáctý král Gondoru. Narodil se roku 654, králem se stal roku 830, po smrti svého otce, a zemřel roku 913. Zahájil řadu Lodních králů.

Sestavil silné loďstvo a významně rozšířil moc Gondoru po pobřežích Středozemě na západ a na jih od Pelargiru – díky tomu získal přízvisko Falastur, "Pán pobřeží". Vzal si královnu Berúthiel z "vnitrozemského města" někde na jih od Umbaru. Z toho vyplývá, že to byla Černá Númenorejka. Proč si vzal Černou Númenorejku? Je možné, že ještě před reformou loďstva poznal drtivou sílu loďstva Černých Númenorejců a svatba proběhla s diplomatických důvodů. Případně doufal, že stovky let po pádu Saurona se už Černí Númenorejci zbavili jeho vlivu a mohli by se stát jeho spojenci. Každopádně se jeho očekávání nenaplnilo. Berúthiel tak dlouho intrikařila, až nakonec Falasturovi došla trpělivost a poslal ji na lodi zpátky na jih. Navíc Tarannon a Berúthiel neměli děti. Což je možná dobře: Kdyby děti zdědily matčinu povahu, stal by se brzy Gondor temným královstvím.

Po Tarannonově smrti nastoupil druhý lodní král Eärnil I., syn jeho bratra Tarciryana. Eärnil i jeho potomci Ciryandil a Hyarmendacil I. pokračovali v díle započatém králem Tarannonem a připravili tak období největší moci a rozkvětu Gondoru.zpět