Encyklopedie


Lodní králové

Ship-kings


Tarannon Falastur Gondorský Tarannon Falastur, dvanáctý král Gondoru, první z lodních králů
Eärnil I. Gondorský Eärnil I., třináctý král Gondoru, druhý z lodních králů
Ciryandil Gondorský Ciryandil, čtrnáctý král Gondoru, třetí z lodních králů
Hyarmendacil I. Gondorský Hyarmendacil I., patnáctý král Gondoru, čtvrtý z lodních králů

Lodní králové byli čtyři mocní, po sobě jdoucí králové Gondoru s velmi silným loďstvem. Jejich vláda trvala přes tři století 830-1149 T.v..

Po Lodních králích nastoupil líný Atanatar II. Alcarin, který se svým čtyřem mocným předkům vůbec nepodobal a spíš než upevňování vlivu Gondoru hleděl na okázalé předvádění svého bohatství.zpět