Encyklopedie


Sarn Gebir


Sarn Gebir byly velké peřeje na Anduině na severním okraji Emyn Muilu. Velká řeka, která předtím protékala Nehlubinami a byla poměrně široká a mělká, se na začátku pahorkatiny zrychlovala a protékala tu nebezpečnými proudy plnými ostrých skalisek, kudy bylo nemožné proplout na člunu. Proto byla na západním břehu zbudována pěšina pro přenášení člunů, která byla v době míru využívána pro cesty ze Rhovanionu do Gondoru.

Společenstvo prstenu při své plavbě po Anduině narazilo na začátek peřejí nečekaně v noci a proud jejich čluny zahnal k východnímu břehu, kde na ně ze zálohy začali střílet mordorští skřeti. Jen s obtížemi se dostali k západnímu břehu a našli skryté přístaviště, odkud následujícího dne přenesli čluny ke konci peřejí, aby mohli pokračovat v plavbě.zpět