Encyklopedie


Rádovská brána

Buckland Gate


Blízko Mostu přes Brandyvínu začínalo u břehu řeky Vysoké křoví, které vedlo kus podél Východní cesty, než se stáčelo k jihu před severním výběžkem Starého hvozdu. V těchto místech byla ve Vysokém křoví střežená brána, vedoucí do Rádovska, Východní marky Kraje.zpět