Encyklopedie


Pytlová ulice

Bagshot Row


Pytlová ulice byla krátká ulička se třemi hobitími norami na jižním úbočí Kopce pod Dnem Pytle v Hobitíně. Název místa vznikl z toho, že sem byla vysypávána zbytková zemina při kopání Dna Pytle. Z toho se dá usuzovat, že Pytlová ulice a nory v ní jsou mladší než Dno pytle.

V čísle 3 v Pytlové ulici bydlel Kmotr Křepelka s rodinou. Jeho soused byl Taťka Dvounožka.

Během války o Prsten a obsazení Kraje Sarumanem byla Pytlová ulice zničena a místo hobitích nor tu byla vykopána pískovna. Po válce tu ale byla na místě Pytlové ulice nová ulice, nazvaná Nová ulice.zpět